Komise pro rozvoj HRDLÍV | Prohlášení o přístupnosti

Nejnovější dokumenty

Zobrazit archiv dokumentů >>


Tlaková kanalizace v obci - jsem pro urychlené vybudování kanalizace v obci za jakýchkoliv technických a finančních podmínek
Ano, kanalizaci je nutné zrealizovat co nejdříve
 202 (77.1%)
Ne, za předpokladu omezení jiných investic v obci
 7 (2.7%)
Ne, pouze za předpokladu získání dotací a ověření tech.řešení
 20 (7.6%)
Ne, likvidaci splašků si budu zajišťovat sám
 33 (12.6%)

Celkem hlasovalo: 262 lidí
seznam všech anket >>

Prohlášení o přístupnosti

Přístupnost webu určuje, zda web mohou stejně vnímat návštěvníci bez ohledu na jejich trvalá či dočasná zdravotní omezení, technické vybavení, znalosti a dovednosti.

Celý web je definován v relativních jednotkách, což umožňuje jednoduše zvětšovat a zmenšovat jeho obsah pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Rozvržení i vlastní obsah webu jsou vytvořeny pomocí striktního předpisu jazyka XHTML 1.0. Vizuální prezentace je vytvořena pomocí CSS (kaskádové styly). Používání CSS lze vypnout pomocí odkazu Textová verze v záhlaví webu (styly jdou poté opět zapnout pomocí odkazu Grafická verze). Tato funkčnost vyžaduje zapnutou podporu cookies v prohlížeči.

Soulad se standardy

Doporučení Ministerstva Informatiky ČR

Všechny stránky webu s výjimkou níže uvedených splňují veškerá pravidla definovaná v doporučení Ministerstva Informatiky ČR – Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu.

WCAG 1.0

Všechny stránky webu s výjimkou níže uvedených splňují veškerá důležitá pravidla priority 1 a priority 2 metodiky WCAG 1.0.

Blind Friendly Web

Všechny stránky webu s výjimkou níže uvedených splňují pravidla s nejvyšší a střední prioritou metodiky Blind Friendly Web.

HTML

Všechny stránky webu jsou validní podle XHTML 1.0 Strict.

Obsah všech stránek webu je správně semanticky strukturován.

CSS

Kaskádové styly jsou validní podle specifikace CSS 2.1.

Výjimky

  • K fotogaleriím a detailům fotografií ze zápasů, turnajů a historie Sokola Hrdlív neexistuje plnohodnotná textová alternativa.
  • Komentáře k zápasům a turnajům Sokola Hrdlív nemusí za každých okolností být správně semanticky strukturovány.

Klávesové zkratky

Nejdůležitější navigační prvky webu jsou zpřístupněny pomocí následujících klávesových zkratek. Pro operační systémy Windows stiskněte ALT + klávesovou zkratku, pro Macintosh Control + klávesovou zkratku.

  • "1" – úvodní stránka
  • "2" – obecní úřad
  • "3" – úřední deska
  • "4" – obecní vyhlášky
  • "5" – povinné údaje
  • "6" – důležité odkazy
  • "9" – vyhledávání
  • "0" – prohlášení o přístupnosti

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli problémů s přístupností tohoto webu, prosím, kontaktujte autora webu na e-mailové adrese web@ldstudio.cz.
Přeskočit na začátek >>